Helend Keramiek

Wat is helend keramiek?

Helend keramiek creëert men uit het gevoel. Ons gevoel huist in onze buik en via onze vingertoppen kunnen we daarmee in contact komen en ze vormgeven. Daar is noch talent, noch techniek voor nodig. Het belangrijkste is om onze verstand los te laten. Het verstand steekt zijn kop op als we oordelen over ons werk. Dat is niet de bedoeling. Alles wat we maken is goed, als het maar uit het gevoel komt. Het ontstane beeld geeft een bevrijdende gevoel, het krijgt betekenis en leidt tot nieuwe inzichten. Het spreekt de universele taal van het gevoel en de medemens begrijpt en voelt het. Toen ik de eerste keer een workshop gaf, was ik helemaal ontroerd van de organische, abstracte vormen die de cursist maakte. Hieronder enkele voorbeelden van voorwerpen die ik uit mijn gevoel heb gemaakt en bijzondere betekenis hebben voor mij.

Gotische Madonna
Deze Madonna heb ik gemaakt, nadat ik voor het eerst met de cantorij de Ave Maria van Caccini heb gezongen. Ook al is het zuurstok zoet, raakt het mij diep. Ik ben het niet op de opname. I wish…