Corona

Studio Aarding heeft de volgende maatregelen genomen om Coronabesmetting te voorkomen:
 De workshops kunnen alleen doorgang vinden als de begeleider en haar huisgenoten geheel
vrij zijn van symptomen van Corona. In het geval van het niet doorgaan van de workshop kan
het op een latere tijdstip worden ingehaald
 De cursisten worden verzocht om alleen deel te nemen aan de cursus als zij en hun
huisgenoten geheel vrij zijn van de symptomen van Corona. In het geval van voorkomen van
de symptomen kan de cursus op een later tijdstip worden ingehaald. Het cursusgeld wordt
niet gerestitueerd.
 Tijdens de cursus wordt zo veel mogelijk afstand worden gehouden tussen de begeleider en
de cursisten en de cursisten onderling.
 De cursusruimte wordt goed geventileerd.
 Er is gelegenheid om de handen te ontsmetten.
 Bij het wassen van de handen is er een individueel handdoek voor elke cursist, die na het
gebruik direct wordt gewassen.
 We vertrouwen op dat de cursisten zich verantwoordelijk gedragen in de cursusruimte.